Inn på tunet-skolen – introduksjonskurs på nett

Inn på tunet- skolen (IPT-skolen) er et nettkurs som er utviklet i samarbeid mellom Norges Bondelag, Stiftelsen Norsk Mat, Innlandet fylkeskommune og Høgskolen i Innlandet. Nettkurset skal bidra til å gi en grunnleggende forståelse av hva Inn på tunet er , hvilke muligheter det kan gi og hva som kreves for å etablere en slik virksomhet. Dette er et introduksjonskurs spesielt rettet mot de som kan tenke seg å starte opp med IPT, eller som nylig har startet en slik virksomhet.


Introduksjon til Inn på tunet gjennom fire moduler:

Hva er Inn på tunet


 • Konsepter og begreper
 • Aktører og roller
 • Tjenestetilbud

Gården som arena


 • Gårdens ressurser
 • Godkjenningsordningen
 • Helse, miljø og sikkerhet

Gårdbrukeren som ressurs


 • Kompetanse
 • Motivasjon
 • Samarbeid og nettverk

Inn på tunet

som næringsvei


 • Hvem er kunden?
 • Etterspørsel og behov
 • Salg og markedsføring

Andre aktuelle Inn på tunet kurs:Dagaktivitetstilbud for personer med demens

Formålet med kurset er å øke kunnskapen om demensomsorg hos Inn på tunet-bønder. Gjennom det, skal kurset øke bondens forutsetninger for å få etablert et dagaktivitetstilbud for personer med demens på egen gård.

Innpatunet-skolen 2021