Inn på tunet-skolen Introduksjonskurs

Status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis
Start

Velkommen til nettkurset!

Hovedformål med dette kurset er å gi en bedre forståelse av hva Inn på tunet er (IPT), hvilke muligheter det kan gi og hva som kreves for å komme i gang som Inn på tunet-tilbyder. Nettkurset retter seg først og fremst mot de om ikke kjenner så godt til Inn på tunet- tilbudet fra før.

Første gangen du er her? Klikk på «Ta kurset» for å komme igang.

Her finner du en samlet oversikt over ulike ressurser som kan være nyttig å se på som endel av dette kurset. 

KSL standarden - IPT-sjekkliste med veiledning

Håndboken grønn omsorg

Nasjonal veileder - gården som læringsarena for barn og unge

Nasjonal handlingsplan 2013-2017

Kilder
Berget, B. (2013). Forskning og kompetanse for Inn på tunet. Status og behov. Ås: Universitet for miljø- og biovitenskap.
Gjerstad, Kristine (2010). Inn på tunet: uavklart møte mellom gård-bruker og kommune. En kvalitativ studie av Inn på tunet-samarbeidet.
Bygdeforskning. Rapport 2/11. Knutsen, H. og Milfjord, A.B. (2015). Inn på tunet, resultater fra en spørreundersøkelse.
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), Bygdenæringer i Norge. Hvordan kan vi få bedre kunnskap om den næringsaktiviteten som foregår på norske gårdsbruk? Notat 2015-7.
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet (2013), Landbruks- og matdepartementet, Nasjonal strategi for Inn på tunet (2013).
Storstad, O. og Rønning, L. (2014). Trender i Norsk landbruk. Bygdeforskning. Rapport 6/2014.

NDLA
Inn på tunet Sa