Inn på tunet- skolen

Inn på tunet-skolen er et kompetanseprogram for nye og etablerte IPT-tilbydere. Programmet er utviklet i samarbeid mellom Norges Bondelag, Stiftelsen Norsk Mat*, Innlandet fylkeskommune, Høgskolen i Innlandet og Norsk landbruksrådgivning. Programmet vil utvikles med nye kurs på sikt.

Norges Bondelag er ansvarlig for innholdet og driften av dette nettkurset. Kontaktinformasjon:

Telefon: 22 05 45 00

bondelaget@bondelaget.no

Kontaktperson: Amund Johnsrud


*Matmerk skiftet navn til Stiftelsen Norsk Mat under prosessen med å lage dette nettkurset. På noen av videoene vil derfor Matmerk fortsatt benyttes.

Målgruppe

Målgruppen for dette kurset vil være gårdbrukere som ønsker å styrke gårdens næringsvirksomhet og se etter nye muligheter til å utnytte gårdens ressurser på. Introduksjonskurset retter seg først og fremst mot de som pr. i dag ikke har et IPT tilbud, men etablerte IPT-tilbydere vil også kunne finne relevant informasjon i de enkelte fagleksjonene. Elever/studenter i et landbruksfaglig utdanningsløp vil og kunne ha nytte av å bruke disse ressursene inn i et undervisningsopplegg.


Hovedformål med nettkurset

Det overordnede målet med dette nettkurset er å gå gi en introduksjon til Inn på tunet. Hva det er, hvilke muligheter det kan gi og hva som kreves for å drive en slik virksomhet. Formålet er å styrke kunnskapen om IPT og motivere flere til å ta i bruk og utnytte de næringsmulighetene dette tilbudet kan gi. Nettkurset er gratis og ligger åpent tilgjengelig for alle som registrerer seg med navn og epostadresse i læringsplattformen.

Erfaringsutveksling/ diskusjon

Du tar dette nettkurset når det passer deg og i ditt eget tempo. Det vil derfor ikke være mulig å dele erfaringer men andre kursdeltakere inne i selve kursmodulen. Men vi oppfordrer deg allikevel til å dele erfaringer og diskutere ulike problemstillinger med andre du har i ditt nettverk. Det kan være andre IPT-tilbydere eller noen ressurspersoner du har i dine omgivelser. Har du spørsmål eller ønsker å få mer informasjon om IPT så finner du en kontaktliste i slutten av nettkurset («veien videre»).


Hvordan er nettkurset bygd opp?

Nettkurset er bygd opp rundt 4 fagleksjoner:

  • Hva er IPT – en kort innføring
  • Gården som arena
  • Gårdbrukeren som ressurs
  • IPT som næringsvei

Under hver fagleksjon vil du finne tekst, videoer, ulike oppgaver du skal gjøre og lenker til litteratur og andre relevante fagkilder om IPT.


Portalen er bygd opp slik at det er mest logisk å arbeide seg gjennom innholdet i den rekkefølgen stoffet står. Dessuten er det mulig å gå tilbake for å repetere og arbeide mer med de temaene du ønsker å fordype deg grundigere i. Det er ulike måter å navigere seg frem og tilbake i nettkurset, bl.a. en meny på venstresiden som du kan velge om skal være synlig. Nederst på hver side/oppslag er det en menyknapp der du beveger deg videre i kurset. Det vil være ulike oppgaver underveis i nettkurset, både quiz og refleksjonsoppgaver.


Kontakt og tilbakemeldinger

Dersom du har noe på hjertet i forbindelse med innpatunet-skolen.no hører vi gjerne fra deg.